Vraag en antwoord

U kunt hier alles vinden over natuursteen, chinese hardsteen, terrastegels, binnentegels en meer! LAB21 heeft geprobeerd om de 100 meest voorkomende vragen te beantwoorden.

Algemeen

1  Wat is natuursteen?

Natuursteen is een gesteente dat in de natuur wordt aangetroffen. Er is een grote diversiteit aan typen natuursteen, deze komen tot stand door verschillen in kleur, structuur en opbouw. Na eventuele bewerking, is natuursteen geschikt als materiaal voor huis en tuin. De kenmerken van natuursteen zijn: (1) duurzaam; (2) onderhoudsvriendelijk; (3) kleurecht en (4) budgetvriendelijk. steen kent een grote

2  Welke natuursteen soorten zijn er?

Er zijn zes natuursteen soorten waar onderscheidt in gemaakt kan worden:

(1) Hardsteen; (2) Marmer; (3) Graniet; (4) Kwartsiet; (5) Leisteen en (6) Basalt.

3  Kenmerken van elk natuursteen soort?

a Hardsteen
Hardsteen is een afzettingsgesteente dat iets boven of onder het aardoppervlak ontstaat door afzetting van materialen door wind, water en/of ijs. Miljoenen jaren geleden zijn deze kalkstenen gevormd en kenmerkend voor deze stenen zijn de fossielen en ‘spots’ die zich in de hardsteen aftekent.

Dichtheid:
Hardsteen: 2700 kilo per kubieke meter

Hoeveelheid kalk:
Hardsteen bevat, vergeleken met de overige vijf soorten natuursteen relatief zeer veel kalk.

Hardheid:
De hardheid van een steen wordt bepaald door zowel de dichtheid als de hoeveelheid kalk van de betreffende steen. Aangezien de dichtheid relatief laag is ten opzichten van de andere natuursteen soorten en de hoeveelheid kalk relatief zeer hoog is, kunnen we spreken van een relatief lage hardheid.

Vorstbestendigheid:
Het steensoort hardsteen kan zowel voor buiten als binnen gebruikt worden, aangezien het over het algemeen vorstbestendig is.

Slijtvastigheid:
Hardsteen is niet zo slijtvast als basalt of graniet, dit komt doordat de hoeveelheid kalk in dit steensoort type hoog is. Echter, hardsteen is alsnog slijtvast te noemen.

b  Marmer
Marmer is een gemetamorfeerd kalksteen en is ontstaan uit kalksteen dat onder enorme druk en temperatuurverschillen bij de vorming van een gebergte een metamorfose heeft ondergaan. Dit soort steen wordt geassocieerd met luxe (het ligt in paleizen, landhuizen e.d.), echter, marmer is veel betaalbaarder dan menig mensen denken.

Dichtheid:
Marmer: 2711 kilo per kubieke meter

Hoeveelheid kalk:
Marmer bevat, vergeleken met de overige vijf soorten natuursteen relatief veel kalk.

Hardheid:
De hardheid van een steen wordt bepaald door zowel de dichtheid als de hoeveelheid kalk van de betreffende steen. Aangezien de dichtheid relatief laag is ten opzichten van de andere natuursteen soorten en de hoeveelheid kalk relatief hoog is, kunnen we spreken van een relatief lage hardheid.

Vorstbestendigheid:
Het steensoort marmer kan zowel voor buiten als binnen gebruikt worden, aangezien het over het algemeen vorstbestendig is.

Slijtvastigheid:
Marmer is niet zo slijtvast als basalt of graniet, dit komt doordat de hoeveelheid kalk in dit steensoort type hoog is. Echter, hardsteen is alsnog slijtvast te noemen.

c  Graniet
Graniet is een stollingsgesteente, die hoofdzakelijk is opgebouwd uit kwartsen, mineralen en veldspaten. Het is ontstaan uit magma dat aan het aardoppervlak is gestolt en zeer hard is geworden. Daarbij bestaat graniet voornamelijk uit het component: kwarts (50%), wat meestal grijskleurig is. De verhouding mineralen wijkt onderling af en de veldspaat bepaald voornamelijk de overige kleur van het graniet. Graniet is te herkennen aan de gespikkelde en gelijkmatige structuur in alle richtingen.

Dichtheid:
Graniet: 3040 kilo per kubieke meter

Hoeveelheid kalk:
Graniet bevat, vergeleken met de overige vijf soorten natuursteen relatief zeer weinig kalk.

Hardheid:
De hardheid van een steen wordt bepaald door zowel de dichtheid als de hoeveelheid kalk van de betreffende steen. Aangezien de dichtheid relatief hoog is ten opzichten van de andere natuursteen soorten en de hoeveelheid kalk relatief zeer laag is, kunnen we spreken van een relatief zeer hoge hardheid.

Vorstbestendigheid:
Het steensoort graniet kan zowel voor buiten als binnen gebruikt worden, aangezien het vorstbestendig is.

Slijtvastigheid:
Graniet is één van de slijtvastste natuursteen soorten die er bestaat.

d  Leisteen
Leisteen is een sedimentgesteente dat is ontstaan door bezinking of afzetting van afbraakmaterialen of opgeloste materialen (door bijvoorbeeld rivieren meegevoerd), met een olieachtige vloeistof erop. De natuursteensoort is doorgaans afgezet in de vorm van evenwijdig opeenvolgende lagen. De dikte en samenstelling van deze lagen kunnen variëren. De gelaagdheid komt tot uiting door verschillen in kleur, samenstelling, korrelgrootte en textuur.

Dichtheid:
Leisteen: 2735 kilo per kubieke meter

Hoeveelheid kalk:
Leisteen bevat, vergeleken met de overige vijf soorten natuursteen relatief weinig kalk.

Hardheid:
De hardheid van een steen wordt bepaald door zowel de dichtheid als de hoeveelheid kalk van de betreffende steen. Aangezien de dichtheid relatief hoog is ten opzichten van de andere natuursteen soorten en de hoeveelheid kalk relatief laag is, kunnen we spreken van een relatief hoge hardheid van leisteen.

Vorstbestendigheid:
Het steensoort leisteen kan zowel voor buiten als binnen gebruikt worden, aangezien het over het algemeen vorstbestendig is.

Slijtvastigheid:
Leisteen is niet zo slijtvast als basalt of graniet, dit komt doordat deze natuursteen is opgebouwd uit laagjes. Echter, alsnog is deze natuursteen slijtvast te noemen.

e  Basalt
Basalt is een stollingsgesteente, die wordt gevormd door de stolling van lava aan het aardoppervlak. Dit natuursteen soort is meestal zwart van kleur en bevat kleine kristallen (door de snelle afkoeling aan het aardoppervlak).

Dichtheid:
Basalt: 2992 kilo per kubieke meter

Hoeveelheid kalk:
Basalt bevat, vergeleken met de overige vijf soorten natuursteen relatief zeer weinig kalk.

Hardheid:
De hardheid van een steen wordt bepaald door zowel de dichtheid als de hoeveelheid kalk van de betreffende steen. Aangezien de dichtheid relatief hoog is ten opzichten van de andere natuursteen soorten en de hoeveelheid kalk relatief  zeer laag is, kunnen we spreken van een relatief zeer hoge hardheid van basalt.

Vorstbestendigheid:
Het steensoort basalt kan zowel voor buiten als binnen gebruikt worden, aangezien het vorstbestendig is.

Slijtvastigheid:
Basalt is één van de slijtvastste natuursteen soorten die er bestaat.

Toepasbaarheid:
Basalt is één van de slijtvastste natuursteen soorten die er bestaat.

4  Waarvoor kunnen de natuursteensoorten gebruikt worden (binnenshuis en buitenshuis)?

Toepassingen van natuursteen binnenhuis en buitenshuis zijn:

Binnenshuis: vloeren en plinten, wandbekleding, trappen, aanrechten – lavabotabletten, schouwen, tafels, tussendeurdorpels en tabletten, massief (lavabo’s, douches, …) zwembaden, decoratie en kunst.

Buitenshuis: Buitenshuis: vloeren en plinten, gevelbekledingen, raamdorpsel, raamomlijstingen, afdekstukken, grafmonumenten, zwembadranden, tuin en omgeving, decoratie en kunst.

5  Welke natuursteen soorten heeft LAB21 in hun assortiment?

Alle bovenstaande natuursteensoorten: hardsteen, marmer, graniet, kwartsiet, leisteen en basalt.

6  In welk natuursteen soort is LAB21 gespecialiseerd?

Chinees hardsteen (valt ook wel onder de groep hardsteen).

Chinees hardsteen

7  Waar komt Chinees hardsteen oorspronkelijk vandaan?

Chinees hardsteen (is zoals de naam al doet vermoeden: een hardsteen), is een grijs blauwe hardsteen uit China en komt oorspronkelijk uit de provincie Shandong Country, met als stad: Qingdao.

8  Wat is de oorspronkelijke naam van Chinees hardsteen?

Sky blue stone.

9  Onder welke andere benamingen is Chinees hardsteen ook wel bekend?

Sky blue stone, spotted blue, blue stone, blauwe hardsteen, siam blue, blue limestone, Asian Blue.

Kenmerken Chinees hardsteen

10  Wat zijn de kenmerken van Chinees hardsteen?

De volgende kenmerken doen zich voor bij Chinees hardsteen: Chinees hardsteen (1) kan vergrijzen, (2) krast, (3) is zuurgevoelig en (4) kan zowel glad als stroef zijn. Het gevolg van deze kenmerken zal zijn dat de natuursteen een natuurgetrouwe en geleefde uitstraling zal krijgen die perfect binnenshuis als buitenshuis tot zijn recht komt.

11  Hoe treed vergrijzing op?

Op het oppervlakte van Chinees hardsteen wordt een zoetlaag aangebracht van een slechts enkele honderden micronmeters (100 micrometer is 0,01 centimeter). Zoeten is de lichtste vorm van polijsten. Een Chinees hardsteen wordt gezoet om de zaagsporen te verwijderen. De Chinees hardsteen buitentegels zullen verkleuren naar blauwgrijs. De Chinees hardsteen binnentegels niet. De reden hiervan is dat UV-straling de zoetlaag  aantast. Alleen tegels die direct worden blootgesteld aan zonlicht zullen op de lange termijn vergrijzen, dit zijn de Chinees hardsteen buitentegels. Wanneer er vergrijzing optreed, dan krijgt de hardsteen zijn natuurlijke kleur weer terug.

12  Wordt de Chinees hardsteen buitentegel lichter?

Ja. Wanneer de zoetlaag door de blootstelling aan UV-straling op de lange termijn verdwijnt, dan zal de Chinees hardsteen buitentegel lichter worden. Dit komt doordat een zoetlaag  de tegel donkerder maakt. Zo of te dunner de zoetlaag van de tegel is of wordt, zo of te lichter de tegel gaat kleuren. De kleur gaat naar blauwgrijs toe.

13  Wordt de Chinees hardsteen binnentegel lichter?

Nee. Doordat de Chinees hardsteen binnentegel niet (direct) wordt blootgesteld aan UV-straling, zal de zoetlaag niet aangetast worden en blijven. De kleur van de door uw bestelde Chinees hardsteen binnentegels zal identiek blijven.

14  Hoe treed krasgevoeligheid op?

Zoals reeds besproken kent Chinees natuursteen een toplaag die bestaat uit een zoetlaag . Er zijn materialen in het dagelijks leven die harder zijn dan de toplaag zelf. Wanneer de hardere materialen in aanraking komen met de toplaag van de natuursteen, dan kan dit krassen opleveren. Zo of te dikker de zoetlaag (lees: toplaag) van de natuursteen is, zo of te donkerder de toplaag van de natuursteen. Op een donkere toplaag zijn de krassen duidelijker zichtbaar dan op een lichtere toplaag Chinees natuursteen.

Echter, na verloop van tijd zal de zoetlaag (toplaag) verdwijnen op Chinees natuursteen buitentegel. Met het verdwijnen van de zoetlaag verdwijnen nagenoeg ook alle krassen op de natuursteen.

15  Waarom is Chinees hardsteen zuurgevoelig?

Dit komt doordat Chinees hardsteen kalkhoudend is. Hierdoor is de steen zuurgevoelig. Bij het (eventueel) schoonmaken van de vloer van een badkamer, huiskamer, terras e.d. dient er gebruik gemaakt te worden van geschikte schoonmaakmiddelen voor de Chinees hardsteen. Wanneer ongeschikte schoonmaakmiddelen gebruikt worden, kunnen er vlekken ontstaan.

16  Is Chinees hardsteen glad of stroef?

Op het oog lijkt Chinees hardsteen glad, echter, wanneer het tegeloppervlak vochtig wordt, dan zal de Chinees hardsteen tegel stroef aan voelen. Als het niet vochtig is (zoals in de zomer), dan kan met behulp van het vegen (met een zachte bezem) het terras stroever worden gemaakt. Al met al biedt een Chinees hardsteen terras voldoende grip om op te lopen.

17  Epoxy gebruik op oppervlakte Chinees natuursteen?

Wanneer de Chinees natuursteen uit de steengroeven komen, dan kunnen er scheuren, breuken, scherfjes en butsen in tegels voorkomen. Deze worden in China vaak opgevuld met tweecomponentenlijm (Epoxy genaamd), dit om het oppervlakte weer egaal te maken. Na bewerking worden deze alsnog geëxporteerd vanuit China. LAB21 voert geen Chinees natuursteen waarbij Epoxy is gebruikt, aangezien dit niet aan de minimale kwaliteitseisen van LAB21 voldoet.