Order annuleren
Order annuleren

Order annuleren

Het is mogelijk dat u een bestelling plaatst en dat u voor levering besluit dat u bij nader inzien de order wilt annuleren. U kunt uw annulering schriftelijk kenbaar maken, via e-mail waarin u uw naam, ordernummer en debiteurnummer vermeldt info@lab21.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging per e-mail dat uw verzoek in behandeling is genomen. Tenzij er sprake is van overmacht.

NB: LAB21 handelt annuleringen niet telefonisch af.

Schadevergoeding

Als u de overeenkomst annuleert bent u LAB21 een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen u bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door u geschiedt terwijl u er al van in kennis bent gesteld dat de op- of aflevering (of een deel ervan indien het een deellevering betreft) kan plaatsvinden.

Nadat een bestelling geplaatst is en LAB21 de order in behandeling heeft genomen, worden materialen voor u vastgehouden en het proces van order picking in gang gezet. Daarom is er sprake van een schadevergoeding bij annulering.

Maatwerk en speciale bestellingen

Maatwerk en speciaal voor u bestelde artikelen/diensten kunnen niet geannuleerd worden.

Stuur een e-mail

Verplicht veld  

 


Inloggen
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mijn gegevens